Programa

versija spausdinimui

Mykolo Romerio universitetas ir Lietuvos Sociologų Draugija

8-oji Nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija

„SKIRTYS IR JUNGTYS LOKALUMO – GLOBALUMO SANDŪROJE“

MRU, Ateities g. 20, Vilnius

2016 m. lapkričio 18 d.

 

PROGRAMA

 

  8.30 – 10.00 MRU I rūmai, IV aukšto fojė prie I-414 aud. Dalyvių registracija
10.00 – 10.15 I-414 aud. Konferencijos atidarymas
Lietuvos sociologų draugijos prezidentės doc. dr. Mildos Ališauskienės sveikinimo žodis
MRU Studijų prorektoriaus doc. dr. Giedriaus Viliūno sveikinimo žodis
10.15 – 11.00 I-414 aud. Plenarinė sesija
Vidurio ir Rytų Europos kelias veda į autoritarizmą? Sociologinis požiūris
East Central Europe an Route to Authoritarianism? Sociological Approach
Lenkijos sociologų draugijos prezidentė prof. dr. Grażyna Skąpska
11.00 – 11.30 I-220 aud. Kavos pertrauka
11.30 – 13.00 I-408 aud. / I-409 aud. / I-416 aud. Teminės sesijos I
13.00 – 14.30 Pietūs
14.00 – 14.30 Apsilankymas MRU LAB
14.30 – 16.00 I-408 aud. / I-409 aud. / I-416 aud. Teminės sesijos II
16.00 – 16.30 I-220 aud. Kavos pertrauka
16.30 – 18.00 I-408 aud. / I-409 aud. / I-416 aud. Teminės sesijos III
18.00 – 18.45 I-220 aud. Kavos pertrauka ir knygų mugė
18.45 – 19.30 I-414 aud. Visuotinis Lietuvos sociologų draugijos susirinkimas
19.30 – Rotondinė salė Konferencijos uždarymas ir furšetas

pav-0

 

 

 

 

 

 

 

TEMINĖS SESIJOS

 

11.30-13.00: Teminės sesijos I

Sesija I-A: Galios santykiai, pilietinis ir politinis dalyvavimas (ISSP LT-CIWO)

I-408 aud.
Moderuoja: Liutauras Kraniauskas

 • Politinio ir pilietinio dalyvavimo sąsajos: kokios ir kur?
  Algis Krupavičius, KTU
 • Piliečių dalyvavimo formos Lietuvoje: kas yra geras pilietis?
  Eglė Butkevičienė, KTU
 • Vertinu geriau, nes pats aktyviai dalyvauju? Socialinės politikos vertinimų ir pilietiškumo sąsajų analizė
  Audronė Telešienė, KTU
 • Bendruomeninio, ekonominio ir asmeninio saugumo bruožų sąsajos su pilietiškumu Lietuvoje
  Aistė Balžekienė, KTU
 • Moterų ir vyrų socialinės gerovės vertinimai Lietuvoje
  Miglė Bartuškaitė, KTU
 • Prieiga prie tarptautinės socialinio tyrimo programos duomenų išteklių
  Giedrius Žvaliauskas, KTU

 

Sesija I-B: Identitetai, vertybės ir moraliniai kodai

I-416 aud.
Moderuoja: Vida Česnuitytė

 • Visuomenės multikultūriškumas didėjančios migracijos aplinkoje (situacija Lietuvoje)
  Vladimiras Gražulis, MRU
 • Kaip ir kodėl Lietuva atsiliko nuo Armėnijos, arba apie geras ir blogas diasporas bei būsimą (galimą) emigracijos naudą
  Zenonas Norkus, VU
 • Žiniasklaidos ir viešosios politikos dalyvių sąveikos kaita emigracijos kaip problemos diskurso konstravime
  Erika Nabažaitė, VU
 • Etniškumas kaip socialinių mokslų tyrimo objektas: iššūkiai ir sprendimai
  Kristina Šliavaitė, Neringa Klumbytė, LSTC
 • Ar Lietuvos istorijos vadovėliuose bandoma „išbalinti“ Lietuvos istoriją?
  Tomaš Božerocki, VU

 

Sesija I-C: Socialinė diferenciacija, gyvenimo lygis ir solidarumas

I-409 aud.
Moderuoja: Svajonė Mikėnė

 • Ar savi marškiniai arčiau kūno? Lokalaus ir globalaus skurdo refleksijos žiniasklaidoje
  Svajonė Mikėnė, MRU
 • Finansinė ir vartojimo deprivacija kaip vyrų psichosocialinės raidos faktorius
  Agnė Dorelaitienė, Gediminas Merkys, KTU
 • Neišvengiamų ir išvengiamų sveikatos netolygumų apžvalga: teorija ir praktika
  Faustas Stepukonis, KU
 • Psichikos sveikatos paradigmų kaitos atspindžiai žiniasklaidoje ir profesinėje literatūroje
  Jurga Mataitytė-Diržienė, VU

 

14.30-16.00: Teminės sesijos II

Sesija II-A: Globalūs veiksniai, lokalus nerimas. Ar Lietuvos gyventojai jaučiasi saugūs?

I-408 aud.
Moderuoja: Zenonas Norkus

 • Saugumo jausmas: Ko labiausiai bijome ir kodėl?
  Diana Janušauskienė, LSTC
 • Rusijos sugrėsminimas: žiniasklaidos ir auditorijos tyrimų duomenų analizė
  Laima Nevinskaitė, Socialinių inovacijų institutas
 • Geopolitinių grėsmių suvokimas ir kuriamų elgesio strategijų skirtumai skirtingose Lietuvos visuomenės grupėse
  Ingrida Gečienė, LSTC
 • Ar tikrai Lietuvoje gyventi saugiau? Saugumo suvokimo paradoksai
  Eglė Vileikienė, VRM; Socialinių inovacijų institutas
 • Tyrimų metodų integracija Lietuvos kariuomenės socialiniuose tyrimuose
  Jolanta Aleknevičienė, Generolo Jono Žemaičio Lietuvos karo akademija; VU

 

Sesija II-B: Identitetai, vertybės ir moraliniai kodai

I-416 aud.
Moderuoja: Artūras Tereškinas

 • Regioniniai identitetai globalių saugumo diskursų kontekste
  Mindaugas Norkevičius, VDU
 • Ideologinis jūrinių diskursų laukas: kam priklauso teisė į jūrą?
  Liutauras Kraniauskas, KU
 • „Čia ne(buvo) Lietuva“: Klaipėdos kraštas po II-ojo pasaulinio karo – naujosios visuomenės prisiminimai
  Sigita Kraniauskienė, KU
 • Mažosios Lietuvos regiono atminties reikšmės Klaipėdos gyventojų miesto identiteto daryboje
  Irena Šutinienė, LSTC

 

Sesija II-C: Demografiniai procesai ir šeima

I-409 aud.
Moderuoja: Aušra Maslauskaitė

 • Šeima abipus sienų: apibūdinimas ir ryšių pertvarka
  Irena Emilija Juozeliūnienė, Irma Budginaitė, Indrė Bielevičiūtė, VU
 • Išsaugoti šeimą globalizacijos amžiuje – misija (ne)įmanoma? ITK poveikis šeiminių ryšių tvarumui
  Vida Česnuitytė, MRU
 • Tėvystė po skyrybų: tėvo dalyvavimas išlaikant skyriumi gyvenančius vaikus
  Deimantė Kuconytė-Būdelienė, LTSC
 • Gaunamos labdaros reikšmė, vaikus auginančioms šeimoms, motinų įgalinimo aspektu
  Dalija Snieškienė, VDU, Vilija Narušienė, Marijampolės savivaldybės socialinių paslaugų centras
 • Kodėl vaikų globos sistema Lietuvoje sunkiai pasiduoda pokyčiams?
  Laimutė Žalimienė, LSTC
 • Alkoholio žala vaikams, augantiems rizikos grupės šeimose, mastai ir bejėgiškumas
  Ilona Tamutienė, VDU

 

16.30 – 18.00: Teminės sesijos III

Sesija III-A: Galios santykiai, pilietinis ir politinis dalyvavimas

I-408 aud.
Moderuoja: Natalija Valavičienė

 • Lietuvos energetikos sistemos ribos ir jų saugumo suvokimas
  Vylius Leonavičius, VDU
 • Energetinio saugumo jungtys ir skirtys: dviejų grupių palyginimas
  Dainius Genys, VDU
 • Rizikos (ne)komunikavimas? Ekologinio kompensavimo miestų infrastruktūros projektuose diskursai Lietuvos žiniasklaidoje
  Jurgita Jurkevičienė, Audronė Telešienė, Aistė Balžekienė, KTU
 • Kibernetinio saugumo užtikrinimas Lietuvoje: institucijų bendradarbiavimas ir diskursas viešojoje erdvėje
  Sergej Kozlov, VDU
 • Viešojo ir nevyriausybinio sektorių organizacijų bendradarbiavimas mažinant prekybos žmonėmis mastą Lietuvoje
  Aušra Žukauskaitė, KTU
 • Socialines paslaugas teikiančių institucijų bendradarbiavimas
  Monika Ūselytė–Kravčionok, LSTC

 

Sesija III-B: Identitetai, vertybės ir moraliniai kodai

I-416 aud.
Moderuoja: Milda Ališauskienė

 • Žvilgsnis į sociologijos laboratoriją: kuo skiriasi ir kuo panašios simetrinė antropologija ir sociologijos sociologija
  Arūnas Poviliūnas, VU
 • Dvasingumas ir religingumas Lietuvoje. Amžiaus grupių pasirinkimai
  Jolanta Kuznecovienė, LSMU
 • Vilniaus krašto moksleivių identitetas: Lietuva tėvyne mūsų?
  Arvydas Virgilijus Matulionis, LSTC
 • Kiek lokali yra Vilniaus paauglių kalba?
  Aurytė Čekuolytė, Lietuvių kalbos institutas

 

Sesija III-C: Galios santykiai, pilietinis ir politinis dalyvavimas

I-409 aud.
Moderuoja: Inga Gaižauskaitė

 • Ar suteiksime gyventojams daugiau galių? Demokratijos fragmentai Lietuvos savivaldoje
  Jurga Bučaitė-Vilkė, VDU
 • Merų lyderystės stiliai Lietuvoje
  Arvydas Mikalauskas, VDU
 • Elektroninis dalyvavimas ir informatyvumas vietos savivaldoje: Lietuvos savivaldybių atvejis
  Ieva Aurylaitė, KTU
 • Valstybės ir politinių partijų ryšys Lietuvoje
  Aurimas Zaremba, KTU
 • Kodėl postkomunistiniai „komunistai“ renkasi liberalią gerovės valstybę? Lietuvos atvejis
  Eugenijus Dunajevas, VU
 • Rezidencinės diferenciacijos Lietuvoje posovietmečiu bruožai ir jų kaita
  Vytautas Valatka, MOSTA