Kvietimas tezėms

Versija spausdinimui

 pratęsta iki rugsėjo 25 d.

Mykolo Romerio universitetas ir Lietuvos Sociologų Draugija
kviečia į 8-ąją Nacionalinę Lietuvos sociologų konferenciją

“SKIRTYS IR JUNGTYS LOKALUMO – GLOBALUMO SANDŪROJE”

MRU, 2016 m. lapkričio 18 d.

…     
Globalizacija išplečia žmonių gyvenimų konstravimo galimybes, jas papildant migracija, prekių ir paslaugų bei kultūros judėjimu be sienų, informacinių komunikacinių technologijų panaudojimu, naujų identitetų paieška ir kitais elementais. Nepriklausymas nuo teritorijos arba priklausymas kitai negu įprasta teritorijai geografiškai, socialiai arba bent simboliškai atitolina žmones. Tuo pačiu stebima pastanga išlaikyti lokaliai nusistovėjusią socialinę organizaciją, gyvenimo būdą, tarpusavio ryšius. Elementų samplaika verčia klausti, kaip galios santykiai pasiskirsto tarp globalių ir lokalių jėgų? Kaip globalios finansinės, politinės, ekologinės krizės veikia lokalios bendruomenės gyvenimą? Kaip globalios idėjos ir žinios veikia žmonių gyvenimus ir socialines padėtis? Kas skiria ir kas jungia žmones globaliame pasaulyje? Kokie ir kodėl elgsenos modeliai perimami iš Vakarų ir ne Vakarų? Kodėl kai kurie lokalūs bruožai išlieka atsparūs globalizacijos poveikiui? Kokios yra galimybės suvaldyti socialinę atskirtį ir aprėptį / integraciją? Kiek egzistuojančios sociologinės teorinės koncepcijos ir prieigos bei tyrimų metodologijos atitinka visuomenės, socialinių grupių ir individų empirines patirtis lokalumo – globalumo sąveikoje? Pagaliau, kokias įtakas lokalių ir globalių procesų bei elementų deriniai daro Lietuvos visuomenei?

2016 m. lapkričio 18 d. Lietuvos universitetų sociologijos dėstytojus ir studentus, sociologus teoretikus ir praktikus, o taip pat kitų socialinių mokslų atstovai įvardytais ir susijusiais klausimais kviečiame padiskutuos 8-ojoje Nacionalinėje Lietuvos sociologų konferencijoje „Skirtys ir jungtys lokalumo – globalumo sandūroje“, kuri įvyks Mykolo Romerio universitete. Tikslas yra pasiekti didesnio supratimo apie lokalios socialinės kultūrinės politikos, identitetų ir prasmių ribas globalėjančiame pasaulyje, apimtame fragmentacijos, įtampų, netikrumo ir iššūkių. Lietuvos universitetų sociologijos dėstytojus ir studentus, sociologus teoretikus ir praktikus, o taip pat kitų socialinių mokslų atstovus kviečiame teikti pranešimų santraukas pagal tokias preliminarias temas:

 • Socialinė teorija
 • Galios santykiai, pilietinis ir politinis dalyvavimas
 • Socialinė diferenciacija, gyvenimo lygis ir solidarumas
 • Skaitmeninių technologijų skvarba ir poveikis visuomenei
 • Demografiniai procesai ir šeima
 • Socialiniai saitai ir jų tinklai
 • Identitetai, vertybės ir moraliniai kodai
 • Gyvenimo būdas ir populiarioji kultūra
 • Tyrimų metodologija ir metodai
 • Kita (siūlyti)

REIKALAVIMAI PRANEŠIMŲ SANTRAUKOMS:

 • teikti iki 2016 m. rugsėjo 12 d.  el. paštu: LSD2016.konferencija@gmail.com;
 • formatas .doc arba .docx;
 • iki 250 žodžių, kurie apimtų pranešimo pavadinimą, pagrindinę pranešimo idėją ir argumentus, 3–5 raktinius žodžius;
 • papildomai nurodyti pranešėjo/ų pavardę/es, vardą/us, pareigas, instituciją, kontaktinę informaciją (el. pašto adresą); pageidaujamą pranešimo formą (žodinis pranešimas / stendinis pranešimas; pirmuoju atveju nurodyti temą, kuriai skirtas pranešimas).

 

SVARBIOS DATOS:

Kvietimo į konferenciją paskelbimas: 2016 m. birželio 1 d.
Pranešimų santraukų pateikimas: iki rugsėjo 12 d. (pratęsta iki rugsėjo 25 d.)
Informavimas apie santraukų priėmimą: 2016 m. rugsėjo 30 d.
Išankstinė dalyvių registracija: iki 2016 m. spalio 18 d.
Konferencijos programos paskelbimas: 2016 m. spalio 30 d.
Konferencija: 2016 m. lapkričio 18 d.

Konferencijos dalyvio mokestis: 15 eurų; doktorantams, studentams, senjorams – 10 eurų. Dalyvio mokestį moka kiekvienas, ketinantis dalyvauti konferencijoje, nepriklausomai nuo pranešimo/ų bendraautorystės. Į konferencijos dalyvio mokestį įskaičiuota: LSD nario mokestis, konferencijos medžiaga, konferencijos dalyvio sertifikatas, kavos pertraukos, baigiamasis konferencijos furšetas.

Konferencijos organizacinis komitetas