Pradžia

Mykolo Romerio universiteto Sociologinių tyrimų laboratorija ir Lietuvos Sociologų Draugija
SKIRTYS IR JUNGTYS LOKALUMO – GLOBALUMO SANDŪROJE
8-oji Nacionalinė Lietuvos sociologų konferencija
MRU, 2016 m. lapkričio 18 d.

Globalizacija išplečia žmonių gyvenimų konstravimo galimybes, jas papildant migracija, prekių ir paslaugų bei kultūros judėjimu be sienų, informacinių komunikacinių technologijų panaudojimu, naujų identitetų paieška ir kitais elementais. Nepriklausymas nuo teritorijos arba priklausymas kitai negu įprasta teritorijai geografiškai, socialiai arba bent simboliškai atitolina žmones. Tuo pačiu stebima pastanga išlaikyti lokaliai nusistovėjusią socialinę organizaciją, gyvenimo būdą, tarpusavio ryšius. Elementų samplaika verčia klausti, kaip galios santykiai pasiskirsto tarp globalių ir lokalių jėgų? Kaip globalios finansinės, politinės, ekologinės krizės veikia lokalios bendruomenės gyvenimą? Kaip globalios idėjos ir žinios veikia žmonių gyvenimus ir socialines padėtis? Kas skiria ir kas jungia žmones globaliame pasaulyje? Kokie ir kodėl elgsenos modeliai perimami iš Vakarų ir ne Vakarų? Kodėl kai kurie lokalūs bruožai išlieka atsparūs globalizacijos poveikiui? Kokios yra galimybės suvaldyti socialinę atskirtį ir aprėptį / integraciją? Kiek egzistuojančios sociologinės teorinės koncepcijos ir prieigos bei tyrimų metodologijos atitinka visuomenės, socialinių grupių ir individų empirines patirtis lokalumo – globalumo sąveikoje? Pagaliau, kokias įtakas lokalių ir globalių procesų bei elementų deriniai daro Lietuvos visuomenei?

2016 m. lapkričio 18 d. Lietuvos universitetų sociologijos dėstytojai ir studentai, sociologus teoretikai ir praktikai, o taip pat kitų socialinių mokslų atstovai įvardytais ir susijusiais klausimais diskutuoja 8-ojoje Nacionalinėje Lietuvos sociologų konferencijoje „Skirtys ir jungtys lokalumo – globalumo sandūroje“, kuri įvyks Mykolo Romerio universitete. Tikslas yra pasiekti didesnio supratimo apie lokalios socialinės kultūrinės politikos, identitetų ir prasmių ribas globalėjančiame pasaulyje, apimtame fragmentacijos, įtampų, netikrumo ir iššūkių.

SVARBIOS DATOS:
Kvietimo į konferenciją paskelbimas: 2016 m. birželio 1 d.
Pranešimų santraukų pateikimas: iki rugsėjo 12 d. (pratęsta iki rugsėjo 25 d.)
Informavimas apie santraukų priėmimą: 2016 m. rugsėjo 30 d.
Išankstinė dalyvių registracija: iki 2016 m. spalio 18 d.
Konferencijos programos paskelbimas: 2016 m. spalio 30 d.
Konferencija: 2016 m. lapkričio 18 d.

pav-1 pav-8 pav-2x pav-12 pav-5 pav-6 pav-9  pav-10